Het eerste bezoek

Zorg dat u bij het eerste bezoek aan onze praktijk een identiteitsbewijs en uw zorgpas van uw zorgverzekeraar bij u heeft. Ook eventueel een verwijskaart van uw tandarts voor de mondhygiënist. Komt u van een andere mondhygiënist of van een andere tandarts? Het is dan prettig als wij over uw cliëntgegevens kunnen beschikken. U kunt deze opvragen en meenemen naar uw afspraak.
Uw burgerservicenummer (BSN) zullen wij opslaan in ons systeem. Meer informatie hierover kunt u vinden op: www.infoBSNzorg.nl

Afspraken

Bij het maken van uw afspraken krijgt u een kaartje mee waarop de juiste dag en tijd van uw afspraak staan aangegeven.
U kunt wanneer u gearriveerd bent, plaatsnemen in de wachtruimte en uw mondhygiënist of de assistente haalt u op wanneer u aan de beurt bent. Lange wachttijden worden zoveel als mogelijk voorkomen. De afspraken worden zo efficiënt mogelijk gepland, het is desalniettemin mogelijk dat de afspraak enigszins uitloopt. Dit is soms onoverkomelijk aangezien een ieder een aparte aanpak vereist. Zorgvuldig plannen en nakomen van de afspraken is essentieel voor het voorkomen van lange wachttijden en dus vragen wij u op tijd te komen.
Als service ontvang u een herinnering van uw gemaakte afspraak. Dit is een gratis service en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. Ondanks dat u een herinnering ontvang blijft u zelf verantwoordelijk voor een gemaakte afspraak.

Afspraken dienen uiterlijk 2 werkdagen voor de behandeling geannuleerd te worden. Dit kan via de email, telefonisch of via de web-agenda . Bij het niet annuleren, bij annuleringen binnen 2 werkdagen voor de afspraak of wanneer u zodanig te laat komt dat uw behandeling niet meer plaats kan vinden, kan de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
Dit is overeenkomstig de richtlijnen opgesteld door de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde.
Mocht het voorkomen dat u meerdere malen uw afspraak niet nakomt volgens onze huisregels, dan behouden we ons het recht om u geen nieuwe afspraken meer te geven.

Wijzigingen

Zijn er veranderingen omtrent uw persoonsgegevens, gezinssituatie, zorgverzekering of gezondheid en medicijnen. Heeft u een operatie ondergaan of recentelijk in het ziekenhuis gelegen? Informeert u ons daar dan tijdig over.

Motivatie en medewerking

Uw medewerking en motivatie zijn essentieel in het bereiken van een goede mondgezondheid en om deze te behouden. Om te kunnen beoordelen wat de conditie van uw gebit is en om een goede risico inschatting van uw mondgezondheid te maken is het belangrijk dat u uw mond verzorgt vlak voordat uw afspraak plaats vind.

Klachten

Wij doen ons uiterste best u naar tevredenheid te helpen, want u staat bij ons op de eerste plaats. Toch kunnen zich onverhoopt situaties voordoen waarover u niet tevreden bent, of waarover u een klacht wilt indien. U kunt dit bij ons melden. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zorgvuldig met u te bespreken. Het is altijd ons streven om uw klacht samen met u in goede harmonie op te lossen. Mochten wij samen geen oplossing kunnen vinden voor uw klacht dan verwijzen wij u naar de klachtenregeling NVM-mondhygiënisten

Tenslotte

  • Het is niet toegestaan te roken in de praktijk.
  • We vragen u uw mobiele telefoon op stil te zetten en niet te telefoneren in de praktijk, tenzij uiterst noodzakelijk.
  • Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen, tenzij het een hulphond betreft.