Wat is parodontitis?

Wanneer een eerste tandvleesontsteking niet wordt behandeld, dan kan de ontsteking zich uitbreiden naar het kaakbot.

Als het tandvlees langdurig ontstoken is, kan dit ook het dieper gelegen weefsel beïnvloeden. Er kan botverlies optreden en de bindweefselaanhechtingen kunnen verloren gaan. Als dit gebeurt, spreek je van parodontitis. Parodontitis is dus niet hetzelfde als een oppervlakkige ontsteking van het tandvlees, maar is wel een gevolg van een langdurige ontsteking van het tandvlees.

De tandvleesontsteking kan behandeld en genezen worden, maar verloren bot en bindweefselaanhechtingen kunnen niet opnieuw aangemaakt worden. Belangrijk is dan ook om meteen in te grijpen als je merkt dat je een tandvleesontsteking hebt.

Symptomen van parodontitis

Het belangrijkste symptoom van parodontitis is dat er diepe ruimten tussen tand en tandvlees ontstaan. Deze diepe ruimten, ook wel pockets genoemd, kunnen makkelijk bloeden. Als je parodontitis hebt, kun je last hebben van teruggetrokken en/of bloedend tandvlees, gevoelig of zelfs pijnlijk tandvlees en een vieze smaak. Het kan ook voorkomen dat je ziet dat tanden of kiezen zich verplaatsen. Verder is er vaak sprake van een slechte adem bij parodontitis.
Maar meestal heb je nergens last van. Helaas zijn de symptomen van parodontitis niet altijd duidelijk.

De symptomen van parodontitis zijn dus niet altijd duidelijk voor je te herkennen. Wij hebben ons gespecialiseerd in deze behandeling en zien in een oogwenk of je hier last van hebt!

Oorzaak van parodontitis

Parodontitis komt vaak voort uit een langdurige tandvleesontsteking. Uiteindelijk zijn er veel factoren betrokken bij het ontstaan van parodontitis zoals:

  • Roken.
  • Slechte mondhygiëne.
  • Genetische achtergrond.
  • Tandenknarsen.
  • Stress.
  • Diabetes.
  • Zwangerschap of overgang.
  • Aids en behandelingen tegen aids.
  • Kanker en behandelingen tegen kanker.
  • Een slechte balans van mondbacteriën waarbij de schadelijke bacteriën de overhand krijgen.

Tandplak en tandsteen

Tandvleesontsteking ontstaat wanneer tandplak de kans krijgt zich op te hopen, vooral tussen de tanden en kiezen en langs de tandvleesrand. De bacteriën in de tandplak produceren stoffen die het tandvlees irriteren en een ontstekingsreactie veroorzaken. Tandplak kan ook hard worden door de kalkzouten uit het speeksel en wordt dan tandsteen genoemd. Tandsteen vormt een ideale aanhechtingsplaats voor nieuwe plak en dus nieuwe ontsteking.

Behandeling van parodontitis

Als je parodontitis hebt, zullen we vóór de behandeling eerst proberen alle problemen goed in kaart te brengen. Het kan zijn dat je wordt doorgestuurd voor een overzichtsfoto van de kaken. Daarnaast krijgt je ruime persoonlijke uitleg over onderhoud van je gebit. Dit is een van de belangrijkste onderdelen van je behandeling.

Zonder je medewerking kunnen we parodontitis niet stoppen en onze samenwerking is dan ook essentieel in het behandelsucces.

Vervolgens zal er een intensieve reiniging onder het tandvlees plaatsvinden. Hierbij wordt het worteloppervlak ontdaan van de biofilm en tandsteen en erna gladgemaakt. Hierbij gebruiken wij de EMS piezon No-pain techniek en onze speciale airflow gevuld met erythritol poeder voor onder het tandvlees. Deze verstoort de biofilm en zorgt voor verwijdering van plak, aanslag en verkleuringen. Met speciaal handinstrumentarium verwijderen we de tandsteen en plak met uiterste precisie op het worteloppervlak, onder het tandvlees. Erna wordt er gepolijst met een polijst pasta.

Omdat deze behandeling als pijnlijk kan worden ervaren gebruiken we verdoving als je dat wenst.

Na 6 weken vind er een controle plaats en na 3 maanden een herbeoordeling. Je behandelaar controleert opnieuw het gehele gebit. Mocht de tandvleesontsteking gestopt zijn en is er een situatie ontstaan waarbij je zelf goed het tandvlees kan onderhouden dan kom je regelmatig terug voor nazorg.

Als de parodontitis nog steeds aanwezig is, kan besloten worden om opnieuw nog enkele malen te reinigen, of over te gaan op een zogenaamde flapoperatie. Bij een flapoperatie wordt het tandvlees tijdens een operatie opzij geschoven. Vervolgens kan ontstoken weefsel verwijderd worden en kunnen de ondergelegen probleemgebieden grondig gereinigd worden. Als het kaakbot aangetast is, kan de rand van het kaakbot gladgemaakt worden waarna het tandvlees teruggelegd en vastgehecht wordt.

Voorkomen van parodontitis

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom is het belangrijk om je gebit zo goed mogelijk te onderhouden. Toch kun je hiermee parodontitis niet altijd voorkomen. Het is belangrijk om regelmatig naar de tandarts en of mondhygiëniste te gaan, waarbij de pocketdiepten gemeten kunnen worden. Daarnaast is een gezonde levensstijl sterk aanbevolen.

Kosten van de behandeling

De kosten van deze behandeling lopen sterk uiteen. Immers elk mens is anders. Mocht je de diagnose parodontitis krijgen bij ons, dan krijgt je altijd een op maat gemaakte begroting mee. Met deze begroting kun je eventueel bij je zorgverzekeraar kijken wat en hoeveel er wordt vergoed.  De ervaring leert dat de kosten variëren van 300 euro tot 1500 euro.

De KNMT heeft een vermakelijk filmpje gemaakt over parodontitis.