Wat is parodontitis?

Parodontitis is een aandoening van het tandvlees. Als tandvlees langdurig ontstoken is, kan dit ook het dieper gelegen weefsel beïnvloeden. Er kan botverlies optreden alsmede bindweefselaanhechtingen verliezen. Als dit gebeurt, spreek je van parodontitis. Parodontitis is dus niet hetzelfde als een oppervlakkige ontsteking van het tandvlees, maar is wel een gevolg van een langdurige ontsteking van het tandvlees.

De tandvleesontsteking kan behandeld en genezen worden, maar verloren bot en bindweefselaanhechtingen kunnen niet opnieuw gemaakt worden. Belangrijk is dan ook om meteen in te grijpen als u merkt dat u een tandvleesontsteking hebt.

Oorzaak van parodontitis

Parodontitis komt vaak voort uit een langdurige tandvleesontsteking. Uiteindelijk zijn er veel factoren betrokken bij het ontstaan van parodontitis zoals:

  • Roken.
  • Slechte mondhygiëne.
  • Genetische achtergrond.
  • Tandenknarsen.
  • Stress.
  • Diabetes.
  • Zwangerschap of overgang.
  • Aids en behandelingen tegen aids.
  • Kanker en behandelingen tegen kanker.
  • Een slechte balans van mondbacteriën waarbij de schadelijke bacteriën de overhand krijgen.

 

Symptomen van parodontitis

Het belangrijkste symptoom van parodontitis is dat er diepe ruimten tussen tand en tandvlees ontstaan. Deze diepe ruimten, ook wel pockets genoemd, kunnen makkelijk bloeden. Als u parodontitis heeft, kan u last hebben van teruggetrokken en/of bloedend tandvlees, gevoelig of zelfs pijnlijk tandvlees en een vieze smaak. Het kan ook voorkomen dat u ziet dat tanden of kiezen zich verplaatsen. Verder is er vaak sprake van een slechte adem bij parodontitis.
Maar meestal heeft u nergens last van. Helaas zijn de symptomen van parodontitis niet altijd duidelijk.

 

Tandplak en tandsteen

Tandvleesontsteking ontstaat wanneer tandplak de kans krijgt zich op te hopen, vooral tussen de tanden en kiezen en langs de tandvleesrand. De bacteriën in de tandplak produceren stoffen die het tandvlees irriteren en een ontstekingsreactie veroorzaken. Tandplak kan ook hard worden door de kalkzouten uit het speeksel en wordt dan tandsteen genoemd. Tandsteen vormt een ideale aanhechtingsplaats voor nieuwe plak en dus nieuwe ontsteking.

 

Behandeling van parodontitis

Als u parodontitis hebt, zullen we vóór de behandeling eerst proberen alle problemen goed in kaart te brengen. Het kan zijn dat u wordt doorgestuurd voor een overzichtsfoto van de kaken. Daarnaast krijgt u ruime persoonlijke uitleg over onderhoud van uw gebit. Dit is een van de belangrijkste onderdelen van uw behandeling. Zonder uw hulp kunnen we parodontitis niet stoppen en onze samenwerking is dan ook essentieel in het behandelsucces. Vervolgens zal er een intensieve reiniging onder het tandvlees plaatsvinden. Hierbij wordt het worteloppervlak eerst ontdaan van de biofilm en tandsteen en erna gladgemaakt. Hierbij gebruiken wij de EMS piezon No-pain techniek en een zoutstraler gevuld met erythritol poeder voor onder het tandvlees. Deze verstoort de biofilm en zorgt voor verwijdering van plak, aanslag en verkleuringen. Met speciaal handinstrumentarium verwijderen we de tandsteen en plak met uiterste precisie op het worteloppervlak, onder het tandvlees. Erna wordt er gepolijst met een polijst pasta.

Omdat deze behandeling als pijnlijk kan worden ervaren gebruiken we verdoving als u dat wenst.

Na 6 weken vind er een controle plaats en na 3 maanden een herbeoordeling. Uw behandelaar controleert opnieuw het gehele gebit. Mocht de tandvleesontsteking gestopt zijn en is er een situatie ontstaan waarbij u zelf goed het tandvlees kan onderhouden dan komt u regelmatig terug voor nazorg.

Als de parodontitis nog steeds aanwezig is, kan besloten worden om opnieuw nog enkele malen te reinigen, of over te gaan op een zogenaamde flapoperatie. Bij een flapoperatie wordt het tandvlees tijdens een operatie opzij geschoven. Vervolgens kan ontstoken weefsel verwijderd worden en kunnen de ondergelegen probleemgebieden grondig gereinigd worden. Als het kaakbot aangetast is, kan de rand van het kaakbot gladgemaakt worden waarna het tandvlees teruggelegd en vastgehecht wordt.

 

Voorkomen van parodontitis

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom is het belangrijk om uw gebit zo goed mogelijk te onderhouden. Toch kunt u hiermee parodontitis niet altijd voorkomen. Het is belangrijk om regelmatig naar de tandarts en of mondhygiëniste te gaan, waarbij de pocketdiepten gemeten kunnen worden. Daarnaast is een gezonde levensstijl sterk aanbevolen.

 

Kosten van de behandeling

De kosten van deze behandeling lopen sterk uiteen. Immers elk mens is anders. Mocht u de diagnose parodontitis krijgen bij ons, dan krijgt u altijd een op maat gemaakte begroting mee. Met deze begroting kunt u eventueel bij uw zorgverzekeraar kijken wat en hoeveel er wordt vergoed.  Uit ervaring leert dat de kosten variëren van 300 euro tot 1500 euro.